banner_unia

Projekt unijny w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

dat

Projekt unijny w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” umowa nr UDA-POIG.08.02.00-14-163/-09-00 z dnia 29.06.2011 r.

21_06_2015_PIFE    znak_KAPITAL_LUDZKI

Nazwa inwestycji

“Wprowadzenie automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy wnioskodawcą a Partnerami Orlen Projekt S.A. i Skanska S.A. poprzez aplikację integrującą systemy informatyczne Partnerów DATCC”

logo_dol_IG

Beneficjent

DAT Computer Concepts Sp. z o. o., ul. Jeździecka 21 f, 05-077 Warszawa, NIP: 527-23-91-833, REGON: 015279980

 

Okres realizacji Projektu

2011-2013

 

 Opis Projektu

Zasadniczym elementem niniejszego projektu jest wytworzenie aplikacji integrującej systemy informatyczne DAT Computer Concepts (DAT CC) z systemami informatycznymi Orlen Projekt S.A. i Skanska S.A. w celu zoptymalizowania współpracy poprzez poddanie automatyzacji zachodzących obecnie procesów biznesowych. Docelowo bowiem aplikacja B2B będzie dostarczona do wszystkich Partnerów/Klientów DAT CC, którzy będą korzystać z usług Maintenance, podnosząc jakość współpracy i zwiększając skuteczność rozwiązywania problemów. Bez wątpienia aplikacja B2B wprowadza nową jakość w obsłudze Kilentów w zakresie usług utrzymaniowych. Prace projektowe objęły zadania realizowane przez dedykowany zespół projektowy, usługi doradcze świadczone przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, wyposażenie Wnioskodawcy (DAT CC) w środki techniczne, oraz WNiP

Współpraca DAT CC z Partnerami opiera się o wymianę danych/informacji z wykorzystaniem elektronicznego kanału przesyłu danych. Personel działu wsparcia po stronie DAT CC wykorzystując stworzoną aplikację B2B w czasie rzeczywistym uzyskuje dostęp do systemów informatycznych (w tym do generowanych komunikatów), oraz jest w stanie podjąć w znacznej większości sytuacji skuteczne działania naprawcze/usprawniające bezpośrednio ze swojej lokalizacji. Aplikacja B2B została wyposażona również w narzędzie do komunikacji dla Partnerów – system do zgłaszania uwag do działu technicznego Wnioskodawcy. System ten pozwala na osiągniecie wyższych standardów obsługi Partnerów, skrócenie czasu realizacji zgłoszeń, zmniejszenie kosztów i znaczny wzrost jakości prowadzonej współpracy technicznej.

Aplikacja B2B zawiera informacje o dostępnych uaktualnieniach, bazę wiedzy technicznej, archiwum historii zgłoszeń problemów technicznych, ich rozwiązań i statusu, a także bazę dostępnych dodatków programowych. Przedstawiciel Klienta będzie mógł przeglądać interesujące go informacje, które zostaną pobrane automatycznie z aplikacji DAT CC. Dostęp do systemu będą mieli tylko uprawnieni, przeszkoleni przedstawiciele personelu Partnerów z przydzielonymi odpowiednimi uprawnieniami.

Nasza platforma pozwala na kontrolę całego procesu realizowanego wsparcia technicznego dla Klientów. Co tym samym tworzy bazę danych o wyszystkich przyjętych i realizowanych zgłoszeniach. Pozwoli to DAT CC na lepszą organizację pracy, usprawnienie przepływu komunikacji a w efekcie zwiększenie efektywności współpracy z Klientami.

System pozwoli wszystkim Klientom posiadającym usługę utrzymaniową Maintenance jak i inne usługi wsparcia na lepsze wykorzystanie wachlarza jej benefitów – od podstawowej komunikacji w przypadku zgłoszeń potrzeb, przez pobieranie aktualizacji zarówno do systemów jak i polskich wersji językowych, po równie istotne uzyskiwanie informacji o wydarzeniach w obszarze współpracy z DAT CC, np. konferencjach, szkoleniach, promocjach i nowościach w zakresie zainteresowania danego Klienta.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt