Training

Asta Powerproject Advanced

Duration

2 days

(16 hours)

Training method

Exercises in the system

Manual exercises

Manual handbook

Personal Development Units

14 PDU

Language

Polish

English

Goals

Celem szkolenia jest przygotowanie użytkowników końcowych do samodzielnej pracy z systemem Asta Powerproject. W trakcie szkolenia omawiane są wszystkie kluczowe funkcjonalności systemu oraz testowanie każdej z nich przy pomocy zadań i ćwiczeń, pod okiem prowadzącego. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy posiadają wiedzę oraz umiejętności pozwalające im w pełni wykorzystać funkcjonalności dostępne w systemie Asta Powerproject oraz module rozszerzającym Web Access.

Profile of participants

Szkolenie skierowane jest członków zespołów projektowych, kierowników projektów oraz menadżerów wszystkich szczebli zarządzania.

Scope

 • Library Explorer and the libraries
 • Cost Centres
 • Allocating Costs
 • Cost Histograms
 • Task Work
 • Resources
 • Allocating Resources
 • Resource Modelling
 • Demand and Scheduled Resources
 • Resource Levelling
 • Resource Histograms
 • Baselines
 • Using baselines to compare costs
 • Using progress
 • Spreadsheet Tables
 • Exercises

Send request

Most Recent Projects
Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt