Training

Oracle Primavera P6 :: Advanced

Duration

2 days

(16 hours)

Training method

Exercises in the system

Manual exercises

Manual handbook

Personal Development Units

14 PDU

Language

Polish

English

Goals

The aim of the training is to prepare the end-user to work independently with the system Primavera Professional. During the training are discussed all the key functionality of the system and test each of them with a copyright handbook, which contains among other tasks to independent perform. After the training, participants have the knowledge and skills which enable them to take full advantage of the functionality available in modules Primavera Professional and Web Access.

Profile of participants

The training is aimed at project team members, project managers and managers at all levels of management.

Scope

Advanced Training involves adjusting the scope to customer needs and profile of its activities. During this training, besides the advanced, they are also discussed different ways of using the already known functionality. Lecturers with the participants creates solutions that can be helpful in the later work of users. This applies to create specific views, project cashflow, if appropriate adjustment scheduling options. Furthermore, discussing advanced features, such as earned value and top down budgeting is accompanied by a translation of content. The training advanced also includes a discussion of a new module – Primavera Web Access.

Available modules

Cost Management

 • Konta kosztowe (projektu, zasobów, wydatków)
 • Koszty stałe
 • Koszty zależne od czasu
 • Cash flow projektu
 • Analiza kosztów wg kont kosztowych
 • Koszty okresów finansowych
 • Metoda wartości wypracowanej (EV)

Time Management

 • Opcje harmonogramowania
 • Wielokrotne ścieżki krytyczne
 • Metody aktualizacji harmonogramu
 • Miary postępu prac

Resources Management

 • Krzywe zasobów
 • Planowanie pakietowe
 • Analiza wykorzystania zasobów
 • Wykorzystanie kodów zadań i kodów projektów
 • Szacowanie pracochłonności metodą Top – Down
 • Wpływ dostępności zasobu na harmonogram projektu

Risk Management

 • Rejestr ryzyk projektu
 • Jakościowa ocena ryzyka
 • Plan reakcji na ryzyko
 • Projekty typu What-If, odbicie projektu

Communication Management

 • Progi i zagadnienia
 • Zarządzanie dokumentacją

Others

 • Administrowanie systemu
 • Pola definiowane przez użytkownika
 • Funkcja Global Change
 • Claim Digger (Schedule comparison)

Send request

Most Recent Projects
Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt