Modelowanie informacji o budynkach i budowlach (BIM)

Building Information Modelling jest to PROCES TWÓRCZY generowania i wykorzystania danych o budowli, jej projektowania, budowy i eksploatacji w trakcie pełnego cyklu funkcjonowania. BIM pozwala, aby wszyscy zainteresowani uczestnicy inwestycji mieli dostęp do tych samych informacji, w tym samym czasie, przez interoperacyjność platform technologicznych.

Building Information Modeling (BIM) staję się coraz bardziej niezbędny dla współczesnych projektów budowlanych. Nie tylko zapewnia cyfrowy model obiektu, ale również ułatwia współpracę i zapewnia interoperacyjność w środowisku projektowym.

Firma DAT CC jest wiodącym dostawcą wysokiej jakości rozwiązań z zakresu BIM. Oferuje systemy zarządzania projektem oparte o BIM, aplikacje wspomagające BIM i szkolenia z zakresu BIM.

DAT CC zapewnia kompleksowe usługi BIM obejmujące branże AEC (Architektura, Branże, Konstrukcja) w całym cyklu życia projektu.

„Obserwując aktualny etap rozwoju BIM, jestem bardziej skłonny określić go mianem „stanu dojrzewania” niż „pełnej dojrzałości”. Czy powinno to jednak powstrzymywać nas przed stosowaniem BIM w praktyce? Czy powinniśmy czekać, aż Bim „dojrzeje” i dopracuje swoje narzędzia?”

DAT CC jest sponsorem książki Andrzeja Tomany pt. „BIM Innowacyjna technologia w budownictwie”

KONWERSJA 2D DO 3D

Pomagamy naszym Klientom przenosić istniejące projekty architektoniczne, strukturalne i branżowe z 2D do 3D z wymaganym poziomem szczegółów. Dostarczamy modele w różnych formatach, opracowane w różnorodnych narzędziach informatycznych  (np. Revit, ArchiCAD, Tekla).

PLANOWANIE 4D

Dążymy do zwiększenia efektywności w realizacji projektu poprzez zintegrowany proces wizualizacji projektu polegający na łaczeniu informacji z harmonogramów stworzonych w oprogramowaniu Oracle Primavera, Microsoft Project, Asta Powerproject, TILOS and ISETIA z modelem 3D. Harmonogram określa sekwencję czynności, przydziały zasobów takich jak zasoby ludzkie, materiałowe i sprzętowe, dlatego odgrywa ważną rolę w optymalizacji i zarządzaniu projektem. Jednak dopiero modelowanie 4D (3D + czas) zapewnia efektywne narzędzie służace do wizualizacji i poprawy komunikacji na projekcie, co z kolei przekłada się na zrozumienie procesu budowy i użytkowania obiektu. Symulacje 4D pomagają w identyfikacji problemów wcześniej, gdy ich rozwiązanie jest o wiele prostsze niż w fazie robót budowlanych. 

PLANOWANIE 5D

Naszym celem jest umożliwienie naszemu Klientowi otrzymywania przedmiarów bezpośrednio z modelu 3D i zintegrowanie tych danych z harmonogramem i danymi finansowymi (prognozowanymi, kontraktowymi, budżetowanymi i aktualnymi). 5D umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy kosztów, tworzenie wielu scenariuszy realizacji projektu, jak również ocenę skutków kosztowych przyjętych założeń jeszcze przed przystąpieniem do realizacji zadania.
W ramach świadczonych przez nas usług znajdują się: kosztorysowanie, projektowanie i zapewnienie zespołu projektowego obecnego od fazy oferowania aż do zamknięcia projektu. 

Integracja i koordynacja procesów

Projekty upadają nie z powodu braku umiejętności technicznych ze strony realizujących projekt, ale z powodu niewystarczającej koordynacji, integracji i kontroli działań projektowych. Świadczymy usługi obejmujące cały zakres procesu integracji: od analizy realizacji projektu, po pełne wsparcie rozwiązań integracyjnych.

Wykrywanie kolizji założeń projektowych

Nasz profesjonalny zespół świadczy usługi wykrywania kolizji w architektonicznych, strukturalnych i branżowych modelach 3D. Pozwala to na wcześniejsze wykrycie konfliktów zanim projekt wkroczy w fazę wykonawstwa.
Wykrywanie i unikanie kolizji jest jedną z największych zalet BIM. Ułatwia efektywną identyfikację, kontrolę i raportowanie nieprawidłowości na styku różnych branż w modelu 3D. Funkcja wykrywania kolizji zmniejszając ryzyko ludzkiego błędu przyczynia się do zrównoważonego projektowania, planowania i prefabrykacji.

IMPLEMENTACJA

Dążymy do tego by wraz z naszymi międzynarodowymi partnerami dostarczyć naszym Klientom systemy informatyczne wspierające procesy BIM w 100%.
Wdrożenie BIM powinno być starannym i dobrze przygotowanym projektem. Aby czerpać korzyści z technologii BIM trzeba uwzględnić wiele czynników na poziomie firmy, poczynając od podejścia kadry zarządzającej, poprzez dobór oprogramowania i wypracowanie standardów korzystania z niego aż do zmiany podejścia osób które będą korzystać z technologii BIM na co dzień.  

Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt