Szkolenie

Asta Powerproject Advanced

Czas trwania

2 dni

(16 godzin)

Rodzaj dydaktyczny

Ćwiczenia w systemie

Ćwiczenia manualne

Personal Development Units

14 PDU

Język

Polski
Angielski

Cele

Celem szkolenia jest przygotowanie użytkowników końcowych do samodzielnej pracy z systemem Asta Powerproject. W trakcie szkolenia omawiane są wszystkie kluczowe funkcjonalności systemu oraz testowanie każdej z nich przy pomocy zadań i ćwiczeń, pod okiem prowadzącego. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy posiadają wiedzę oraz umiejętności pozwalające im w pełni wykorzystać funkcjonalności dostępne w systemie Asta Powerproject oraz module rozszerzającym Web Access.

Profil Uczestników

Szkolenie skierowane jest członków zespołów projektowych, kierowników projektów oraz menadżerów wszystkich szczebli zarządzania.

Zakres

 • Library Explorer and the libraries
 • Cost Centres
 • Allocating Costs
 • Cost Histograms
 • Task Work
 • Resources
 • Allocating Resources
 • Resource Modelling
 • Demand and Scheduled Resources
 • Resource Levelling
 • Resource Histograms
 • Baselines
 • Using baselines to compare costs
 • Using progress
 • Spreadsheet Tables
 • Exercises

Wyślij zapytanie

Most Recent Projects
Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt