CYFROWA TRANSFORMACJA DLA WSZYSTKICH BRANŻ

 

WYJĄTKOWE DOŚWIADCZENIE

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

JEST KOMPLEKSOWE, ELASTYCZNE, BEZPIECZNE I INNOWACYJNE Z ISETIA. OBEJMUJE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA DO ZARZĄDZANIA, KOLABORACJI, EDYCJI I ROZPOWSZECHNIANIA DOKUMENTÓW W NIEZWYKLE INTUICYJNY I DOSKONALE ZWIZUALIZOWANY SPOSÓB. ZMIEŃ SWOJĄ STANDARDOWĄ RZECZYWISTOŚĆ – „KOPIUJ I WKLEJ” ORAZ „FOLDER I POD-FOLDER” W WIELOWYMIAROWY, PRZEJRZYSTY ŚWIAT WIELOFUNKCYJNEGO OBIEGU DOKUMENTACJI.

ZARZĄDZANIE 3P (PROJEKTY, PROGRAMY, PORTFELE)

TO WYJĄTKOWY I UNIKALNY MODUŁ, KTÓRY JEST SERCEM ISETIA. TUTAJ ZARZĄDZANIE ZAKRESEM PROJEKTU OPARTE NA WBS I KLASYCZNYM WYKRESIE GANTA, JEST BEZPOŚREDNIO ZINTEGROWANE Z INNOWACYJNĄ TABLICĄ ZADAŃ ISETIA OPARTĄ O TAKIE METODYKI JAK AGILE I KANBAN.

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

W ISETIA MOŻNA ZREALIZOWAĆ WSZYSTKIE TYPY AKTYWNOŚCI KOSZTOWYCH TAKIE JAK: PLANOWANIE, SZACOWANIE, BUDŻETOWANIE, ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KONTROLA KOSZTÓW. MODUŁ ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ISETIA WSPIERA CAŁY CYKL ŻYCIA PROJEKTU OD POCZĄTKOWEJ FAZY PLANOWANIA DO POMIARU RZECZYWISTEJ WYDAJNOŚCI KOSZTÓW I SAMEGO ZAKOŃCZENIA PROJEKTU. JEŚLI POTRZEBUJESZ CENNEJ POMOCY W DEFINIOWANIU PROCEDUR KONTROLI KOSZTÓW, ŚLEDZENIU I ZATWIERDZANIU ZMIAN ORAZ STOSOWANIU ANALIZ, A TAKŻE JEŚLI NAPRAWDĘ CHCESZ WIEDZIEĆ, ILE BĘDZIE KOSZTOWAŁ TWÓJ PROJEKT I ILE FAKTYCZNIE KOSZTUJE, WYKORZYSTAJ MOŻLIWOŚCI ISETIA.

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

W ISETIA ZARZĄDZANIE PROCESAMI JEST WYJĄTKOWYM DOŚWIADCZENIEM. JAKO JEDYNE ROZWIĄZANIE NA RYNKU ISETIA OFERUJE SZEROKĄ, INNOWACYJNĄ I DOSKONALE PRZEMYŚLANĄ GAMĘ NARZĘDZI DO MIKRO-PLANOWANIA. POZWALA NA INDYWIDUALNE DOSTOSOWANIE PRAWIE KAŻDEGO OBSZARU PROCESU W ELASTYCZNY I ZAUTOMATYZOWANY SPOSÓB.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

JAK ZREALIZOWAĆ PROJEKT NA CZAS, W OGRANICZONYM BUDŻECIE I O OKREŚLONEJ JAKOŚCI W ŚRODOWISKU PEŁNYM RÓŻNEGO RODZAJU RYZYK? WPROWADŹ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DO SWOJEGO PROJEKTU I OPRACUJ GO W ISETIA. MOŻESZ UZYSKAĆ DUŻE OSZCZĘDNOŚCI BUDŻETOWE BĄDŹ POZYSKAĆ ŚRODKI FINANSOWE JEŚLI BĘDZIESZ W PROAKTYWNY SPOSÓB PODCHODZIŁ DO NIEPEWNYCH ZAGADNIEŃ PROJEKTOWYCH BĄDŹ WCZEŚNIE WYKRYWAŁ NOWE MOŻLIWOŚCI BIZNESOWE. ZMINIMALIZUJ WPŁYW ZAGROŻEŃ PROJEKTU I WYKORZYSTAJ POJAWIAJĄCE SIĘ MOŻLIWOŚCI, A NASTĘPNIE STAW CZOŁA KONSEKWENCJOM RYZYKA. PLANUJ I RADŹ SOBIE Z RYZYKIEM ZA POMOCĄ DYNAMICZNEGO MODUŁU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISETIA.

ZARZĄDZANIE ZAGADNIENIAMI

W KAŻDYM PROJEKCIE PRAKTYCZNIE ZAWSZE POJAWIAJĄ SIĘ NIEOCZEKIWANE KWESTIE, PROBLEMY I PYTANIA. ISETIA UMOŻLIWIA PRZYGOTOWANIE TAKIEGO CYFROWEGO ŚRODOWISKA PROJEKTOWEGO W KTÓRYM Z ŁATWOŚCIĄ UDA SIĘ JE PRZEZWYCIĘŻYĆ I BĘDZIE MOŻNA SZYBKO IM ZARADZIĆ. MODUŁ ZARZĄDZANIE ZAGADNIENIAMI ISETIA GWARANTUJE ZESPOŁOWI PROJEKTOWEMU BEZPIECZNĄ I NIEZAWODNĄ METODĘ ŁATWEGO WSKAZYWANIA, PRZYPISYWANIA, ŚLEDZENIA I ANALIZOWANIA ZAGADNIEŃ WRAZ Z ICH PRIORYTETYZACJĄ. KONKRETNE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW MOGĄ ZOSTAĆ ZARCHIWIZOWANE, TAK ABY ŁATWO MOŻNA BYŁO JE WYKORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI W INNYCH PROJEKTACH.

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

KAŻDE DOŚWIADCZENIE TO NOWA LEKCJA. W PRZYPADKU ORGANIZACJI ZAPISANIE ICH WSZYSTKICH TYLKO W PAMIĘCI PRACOWNIKÓW NIE WYSTARCZY BY WYPRACOWAĆ NAJLEPSZE PRAKTYKI LUB UNIKNĄĆ W PRZYSZŁOŚCI BŁĘDÓW INNYCH CZŁONKÓW ZESPOŁU . ORGANIZACJE RÓŻNYCH WIELKOŚCI OD MIKRO PO MAKRO PRZEDSIĘBIORSTWA, POSIADAJĄ OGROMNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE, KTÓRE SĄ ROZPROSZONE I NIE SĄ W PEŁNI WYKORZYSTYWANE. DZIĘKI UTWORZENIU, ROZWIJANIU I KORZYSTANIU Z BAZY DANYCH ZDOBYTYCH DOŚWIADCZEŃ, INFORMACJE TE MOŻNA WYKORZYSTAĆ DO USPRAWNIENIA PROCESÓW NOWYCH PROJEKTÓW. DOCELOWO DOPROWADZI TO DO WYMIERNYCH KORZYŚCI FINANSOWYCH PRZY STOSUNKOWO NIEWIELKIM WYSIŁKU.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

GDY W TRAKCIE PROJEKTU POJAWIA SIĘ WYMAGANIE ZMIANY MOŻE BYĆ ONO TRAKTOWANE JAKO ZAGROŻENIE. W RZECZYWISTOŚCI ZMIANY SĄ CAŁKOWICIE NATURALNE W ŚRODOWISKU BIZNESOWYM I SĄ ONE CZĘŚCIĄ PROJEKTU, CZĘSTO WYMAGAJĄ WPROWADZENIA Z WIELU BARDZO UZASADNIONYCH PRZYCZYN. Z MODUŁEM ZARZĄDZANIA ZMIANĄ ISETIA MOŻESZ MIEĆ POD PEŁNĄ KONTROLĄ CAŁY PROCES ZARZĄDZANIA ZMIANĄ TAK ABYŚ MÓGŁ SPROSTAĆ WYMOGOM W ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU PROJEKTU. CELEM JEST BOWIEM ŚWIADOME ZARZĄDZANIE ZMIANĄ A NIE STAWIANIE OPORU BĄDŹ JEJ UNIKANIE.

BIM VIEWER

WYKORZYSTANIE BIM WYKRACZA POZA FAZĘ PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA PROJEKTU. ROZCIĄGA SIĘ NA CAŁY CYKL ŻYCIA BUDYNKU, WSPIERAJĄC PROCESY, W TYM ZARZĄDZANIE KOSZTAMI, ZARZĄDZANIE BUDOWĄ, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, ZARZĄDZANIE PROCESAMI I EKSPLOATACJĘ OBIEKTU.

ISETIA ANALYTIC

MODUŁ ISETIA ANALYTIC TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ BUSINESS INTELLIGENCY, ZDECYDOWANIE WIĘCEJ NIŻ TYLKO RAPORTOWANIE ORAZ ANALIZOWANIE DANYCH. POZWALA NA ZEBRANIE DOWOLNYCH DANYCH Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ NASTĘPNIE ICH TAKIE PRZETWORZENIE, ABY MÓC UZYSKAĆ WIELOFUNKCYJNE RAPORTY I ZESTAWIENIA CELEM MONITOROWANIA PROJEKTÓW W PRZESTRZENI WSZYSTKICH DEPARTAMENTÓW BĄDŹ DZIAŁÓW FIRMY.

Zamów prezentację systemu

Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt