CYFROWA TRANSFORMACJA DLA WSZYSTKICH BRANŻ

 

 

WYJĄTKOWE DOŚWIADCZENIE

 

 

DOCUMENT MANAGEMENT

Zarządzanie dokumentami jest kompleksowe, elastyczne, bezpieczne i innowacyjne z ISETIA. Obejmuje wszystkie niezbędne narzędzia do zarządzania, kolaboracji, edycji i rozpowszechniania dokumentów w niezwykle intuicyjny i doskonale zwizualizowany sposób. Zmień swoją standardową rzeczywistość – „kopiuj i wklej” oraz „folder i pod-folder” w wielowymiarowy, przejrzysty świat wielofunkcyjnego obiegu dokumentacji.

3P MANAGEMENT

Zarządzanie 3P to wyjątkowy i unikalny moduł, który jest sercem ISETIA. Tutaj zarządzanie zakresem projektu oparte na WBS i klasycznym wykresie Gantta, jest bezpośrednio zintegrowane z innowacyjną tablicą zadań ISETIA opartą o takie metodyki jak AGILE i KANBAN.

ISETIA FINANCE

W ISETIA można zrealizować wszystkie typy aktywności kosztowych takie jak: planowanie, szacowanie, budżetowanie, zarządzanie finansami i kontrola kosztów. Moduł zarządzania kosztami ISETIA wspiera cały cykl życia projektu od początkowej fazy planowania do pomiaru rzeczywistej wydajności kosztów i samego zakończenia projektu. Jeśli potrzebujesz cennej pomocy w definiowaniu procedur kontroli kosztów, śledzeniu i zatwierdzaniu zmian oraz stosowaniu analiz, a także jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, ile będzie kosztował twój projekt i ile faktycznie kosztuje, wykorzystaj możliwości ISETIA.

PROCESS MANAGEMENT

W ISETIA zarządzanie procesami jest wyjątkowym doświadczeniem. Jako jedyne rozwiązanie na rynku ISETIA oferuje szeroką, innowacyjną i doskonale przemyślaną gamę narzędzi do mikro-planowania. Pozwala na indywidualne dostosowanie prawie każdego obszaru procesu w elastyczny i zautomatyzowany sposób.

RISK MANAGEMENT

Jak zrealizować projekt na czas, w ograniczonym budżecie i o określonej jakości w środowisku pełnym różnego rodzaju ryzyk? Wprowadź zarządzanie ryzykiem do swojego projektu i opracuj go w ISETIA. Możesz uzyskać duże oszczędności budżetowe bądź pozyskać środki finansowe jeśli będziesz w proaktywny sposób podchodził do niepewnych zagadnień projektowych bądź wcześnie wykrywał nowe możliwości biznesowe. Zminimalizuj wpływ zagrożeń projektu i wykorzystaj pojawiające się możliwości, a następnie staw czoła konsekwencjom ryzyka. Planuj i radź sobie z ryzykiem za pomocą dynamicznego modułu zarządzania ryzykiem ISETIA.

ISSUE MANAGEMENT

W każdym projekcie praktycznie zawsze pojawiają się nieoczekiwane kwestie, problemy i pytania. ISETIA umożliwia przygotowanie takiego cyfrowego środowiska projektowego w którym z łatwością uda się je przezwyciężyć i będzie można szybko im zaradzić. Moduł zarządzanie zagadnieniami ISETIA gwarantuje zespołowi projektowemu bezpieczną i niezawodną metodę łatwego wskazywania, przypisywania, śledzenia i analizowania zagadnień wraz z ich priorytetyzacją. Konkretne rozwiązania problemów mogą zostać zarchiwizowane, tak aby łatwo można było je wykorzystać w przyszłości w innych projektach.

LESSONS LEARNED

Każde doświadczenie to nowa lekcja. W przypadku organizacji zapisanie ich wszystkich tylko w pamięci pracowników nie wystarczy by wypracować najlepsze praktyki lub uniknąć w przyszłości błędów innych członków zespołu . Organizacje różnych wielkości od mikro po makro przedsiębiorstwa, posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie, które są rozproszone i nie są w pełni wykorzystywane. Dzięki utworzeniu, rozwijaniu i korzystaniu z bazy danych zdobytych doświadczeń, informacje te można wykorzystać do usprawnienia procesów nowych projektów. Docelowo doprowadzi to do wymiernych korzyści finansowych przy stosunkowo niewielkim wysiłku.

CHANGE REQUEST

Gdy w trakcie projektu pojawia się wymaganie zmiany może być ono traktowane jako zagrożenie. W rzeczywistości zmiany są całkowicie naturalne w środowisku biznesowym i są one częścią projektu, często wymagają wprowadzenia z wielu bardzo uzasadnionych przyczyn. Z modułem zarządzania zmianą ISETIA możesz mieć pod pełną kontrolą cały proces zarządzania zmianą tak abyś mógł sprostać wymogom w zmieniającym się otoczeniu projektu. Celem jest bowiem świadome zarządzanie zmianą a nie stawianie oporu bądź jej unikanie.

BIM VIEWER \ BIM PROFESSIONAL

Wykorzystanie BIM wykracza poza fazę planowania i projektowania projektu. Rozciąga się na cały cykl życia budynku, wspierając procesy, w tym zarządzanie kosztami, zarządzanie budową, zarządzanie projektami, zarządzanie procesami i eksploatację obiektu.

ISETIA ANALYTIC

Moduł ISETIA Analytic to znacznie więcej niż BUSINESS INTELLIGENCY, zdecydowanie więcej niż tylko raportowanie oraz analizowanie danych. Pozwala na zebranie dowolnych danych z różnych źródeł następnie ich takie przetworzenie, aby móc uzyskać wielofunkcyjne raporty i zestawienia celem monitorowania projektów w przestrzeni wszystkich departamentów bądź działów firmy.

Zamów prezentację systemu

Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt