Microsoft Project, SharePoint Server

Microsoft Project: Realizowanie zwycięskich projektów

Usprawnij obsługę projektów, zasobów i portfeli dzięki oprogramowaniu firmy Microsoft do zarządzania projektami i portfelem. Zintegrowane narzędzia do planowania pomagają monitorować projekty i zachować dobrą organizację działania.

Zarządzanie projektami

Oprogramowanie firmy Microsoft do zarządzania projektami i portfelem pomaga w szybkim rozpoczęciu działania i łatwym realizowaniu projektów. Wbudowane szablony, znajome narzędzia i możliwość uzyskania dostępu do danych na dowolnym urządzeniu zapewniają wydajność pracy menedżerów projektów oraz ich zespołów.

Łatwe zarządzanie projektami

Wbudowane szablony

Wbudowane, dostosowywane szablony wykorzystują najlepsze rozwiązania branżowe, aby pomóc w odpowiednim rozpoczęciu pracy bez konieczności tworzenia planów projektu od zera.

Planowanie projektów

Znajome funkcje planowania, takie jak wykresy Gantta i wstępnie wypełnione menu rozwijane, pomagają w ograniczeniu czasu szkolenia i uproszczeniu procesu planowania projektów.

Gotowe raporty

Udostępniaj raporty w organizacji, aby każdy był na bieżąco. Raporty obejmują wszystkie niezbędne aspekty – od wykresów obrazujących postępy realizacji po kwestie finansowe – i są obsługiwane na różnych urządzeniach.

Wiele osi czasu

Szybko wyświetlaj wszystkie działania w ramach projektu: od zadań po najbliższe punkty kontrolne. Dostosowuj osie czasu, aby przedstawiały określone dane, i łatwo udostępniaj je uczestnikom projektu.

Dostęp z różnych urządzeń

Oprogramowanie firmy Microsoft do zarządzania projektami i portfelami jest dostępne na urządzeniach z systemami Windows, iOS i Android, dzięki czemu członkowie zespołu mogą aktualizować zadania na swoim urządzeniu i wyświetlać osie czasu oraz raporty w dowolnym miejscu.

Zarządzanie portfelem

Zoptymalizuj swój portfel projektów i osiągaj wyznaczone cele dzięki rozwiązaniu firmy Microsoft do zarządzania projektami i portfelem (PPM, Project & Portfolio Management). Bezproblemowa integracja z usługą Power BI zapewnia zaawansowaną analizę portfela, a wbudowane raporty pozwalają być na bieżąco wszystkim zainteresowanym.

Dostosowywanie realizacji planu do strategii

Optymalizacja portfela

Rozwiązanie Microsoft PPM pomaga osobom podejmującym decyzje łatwo opracować różne scenariusze dotyczące portfeli w celu określenia optymalnej ścieżki działania. Odbywa się to przez rozpatrywanie propozycji projektów względem strategicznych czynników biznesowych oraz rozważenie ograniczeń w zakresie kosztów i zasobów.

Gotowe raporty

Udostępniaj w organizacji gotowe raporty, aby każdy był na bieżąco. Raporty obejmują wszystkie niezbędne aspekty – od postępów realizacji po kwestie finansowe – i są obsługiwane na różnych urządzeniach.

Bezproblemowa integracja z usługą BI

Za pomocą narzędzi, takich jak Power BI Pro i Excel, uzyskaj wgląd w różne portfele. Natywne dane OData umożliwiają szybką agregację danych portfeli w innych systemach branżowych w celu tworzenia bardziej szczegółowych raportów.

Systematyczne ocenianie propozycji projektów

Rozwiązanie Microsoft PPM pomaga w organizacji w rejestrowaniu i ocenianiu pomysłów dotyczących projektów pochodzących z dowolnego miejsca w organizacji przy użyciu standardowego procesu przekazującego kierownictwu do przeglądu szczegółowe opisy spraw biznesowych i wykresów projektowych.

Zarządzanie zasobami

Usługa zarządzania portfelami projektów firmy Microsoft (PPM) umożliwia organizacjom aktywne zarządzanie wykorzystaniem zasobów, wczesne identyfikowanie wąskich gardeł, dokładne prognozowanie zapotrzebowania na zasoby oraz poprawę wyboru projektów i terminowej realizacji.

Poprawa optymalizacji zasobów i realizacji projektów

Systematyczne żądania zasobów

Funkcja zakontraktowania zasobów umożliwia żądanie i blokowanie zasobów w celu zapewnienia projektom odpowiedniego personelu.

Wizualizacje map cieplnych

Wyświetlaj sposób wykorzystania zasobów, używając map ciepinych dyspozycyjności. Szybko identyfikuj nadmiernie i niewystarczająco obciążone zasoby, aby zoptymalizować przydziały.

Zaawansowane analizy zasobów

Porównuj standardowe dane zasobów i prognozuj ich wykorzystanie. Wbudowane raporty umożliwiają monitorowanie postępu i rozwiązywanie problemów.

Rozwiązanie do zintegrowanej współpracy

Zachęcaj do współpracy, używając narzędzi, takich jak Skype dla firm. Członkowie zespołu mogą uzyskać dostęp do programu Skype z planów projektu, dzięki czemu nie muszą przełączać się między aplikacjami.

Intuicyjne zarządzanie zadaniami i czasem na urządzeniach przenośnych

Włącz strategie „przynieś własne urządzenie” dzięki aplikacjom do zarządzania czasem i zadaniami na urządzeniach przenośnych. Publikuj aktualizacje za pomocą dowolnego urządzenia i kontroluj postęp, będąc w podróży.

SharePoint Server

Zmodernizuj infrastrukturę lokalną za pomocą programu SharePoint Server 2016 — zwiększ wydajność, niezawodność i skalę, jednocześnie budując fundamenty pod przyszłe innowacje.

Infrastruktura zainspirowana chmurą

Ciągle zmieniające się warunki biznesowe wymagają elastyczności, a to oznacza inwestowanie w rozwiązania zapewniające niezawodność i możliwość wyboru. Program SharePoint Server 2016 zapewnia elastyczność we wdrażaniu, dzięki której możesz dostosować wdrażanie do swoich wyjątkowych potrzeb biznesowych.

Nowoczesne środowiska użytkowników

Szybsze podejmowanie decyzji i pozostawanie w kontakcie odgrywają bardzo istotną rolę w skuteczności organizacji. Możliwość dostępu do informacji w podróży jest teraz koniecznością. Dzięki funkcjom dotykowym na wszystkich urządzeniach i ulepszonym dostępie mobilnym do zawartości, osób i aplikacji program SharePoint Server 2016 sprawia, że przechowywanie plików i współpraca nad dokumentami jest bardziej zorientowana wokół użytkowników. Program SharePoint Server 2016 zapewnia lepsze środowiska użytkowników i możliwości dzięki różnym innowacyjnym rozwiązaniom w usłudze Office 365, które są dostępne zarówno w ramach wdrożenia lokalnego, jak i za pośrednictwem wdrożenia hybrydowego programu SharePoint Server 2016 i usługi Office 365.

Zgodność zorientowana na użytkowników

Utrata danych jest niedopuszczalna, a nadmierna ekspozycja na informacje może mieć konsekwencje prawne i związane ze zgodnością. Program SharePoint Server 2016 zapewnia szeroki wachlarz funkcji i możliwości, które ułatwiają zabezpieczanie poufnych informacji oraz umożliwienie odpowiednim osobom dostępu do odpowiednich informacji we właściwym czasie.

Umów się na prezentację

Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt