Szkolenie

Oracle Primavera P6 :: Advanced

Czas trwania

2 dni

(16 godzin)

Rodzaj dydaktyczny

Ćwiczenia w systemie

Ćwiczenia manualne

Autorski Podręcznik

Personal Development Units

14 PDU

Język

Polski
Angielski

Cele

Celem szkolenia jest przygotowanie użytkowników końcowych do samodzielnej pracy z systemem Primavera Professional. W trakcie szkolenia omawiane są wszystkie kluczowe funkcjonalności systemu oraz testowanie każdej z nich przy pomocy autorskiego podręcznika, w którym znajdują się między innymi zadania do samodzielnego wykonania. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy posiadają wiedzę oraz umiejętności pozwalające im w pełni wykorzystać funkcjonalności dostępne w modułach Primavera Professional i Web Access.

Profil Uczestników

Szkolenie skierowane jest członków zespołów projektowych, kierowników projektów oraz menadżerów wszystkich szczebli zarzadzania.

Zakres

Szkolenie zaawansowane zakłada dostosowanie zakresu do potrzeb klienta oraz profilu jego działalności. W trakcie tego szkolenia oprócz zagadnień zaawansowanych, omawiane są również różne sposoby wykorzystania znanych już funkcjonalności. Prowadzący wraz z uczestnikami tworzy rozwiązania, które mogą być pomocne w późniejszej pracy użytkowników. Dotyczy to tworzenia konkretnych widoków, cashflow projektu, czy odpowiedniego dostosowania opcji harmonogramowania. Ponadto, omawianie funkcji zaawansowanych, takich jak earned value czy top down budgeting, jest opatrzone tłumaczeniem merytorycznym. W skład szkolenia advnaced wchodzi również omówienie nowego modułu – Primavera Web Access.

Dostępne moduły rozszerzające

Zarządzanie Kosztami

 • Konta kosztowe (projektu, zasobów, wydatków)
 • Koszty stałe
 • Koszty zależne od czasu
 • Cash flow projektu
 • Analiza kosztów wg kont kosztowych
 • Koszty okresów finansowych
 • Metoda wartości wypracowanej (EV)

Zarządzanie Czasem

 • Opcje harmonogramowania
 • Wielokrotne ścieżki krytyczne
 • Metody aktualizacji harmonogramu
 • Miary postępu prac

Zarządzanie Zasobami

 • Krzywe zasobów
 • Planowanie pakietowe
 • Analiza wykorzystania zasobów
 • Wykorzystanie kodów zadań i kodów projektów
 • Szacowanie pracochłonności metodą Top – Down
 • Wpływ dostępności zasobu na harmonogram projektu

Zarządzanie Ryzykiem

 • Rejestr ryzyk projektu
 • Jakościowa ocena ryzyka
 • Plan reakcji na ryzyko
 • Projekty typu What-If, odbicie projektu

Zarządzanie Komunikacją

 • Progi i zagadnienia
 • Zarządzanie dokumentacją

Inne

 • Administrowanie systemu
 • Pola definiowane przez użytkownika
 • Funkcja Global Change
 • Claim Digger (Schedule comparison)

Wyślij zapytanie

Most Recent Projects
Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt