Szkolenie

Oracle Primavera P6 :: Basic

Czas trwania

2 dni

(16 godzin)

Rodzaj dydaktyczny

Ćwiczenia w systemie

Ćwiczenia manualne

Autorski Podręcznik

Personal Development Units

14 PDU

Język

Polski
Angielski

Cele

Celem szkolenia jest przygotowanie użytkowników końcowych do samodzielnej pracy z systemem Primavera Professional. W trakcie szkolenia omawiane są wszystkie kluczowe funkcjonalności systemu oraz testowanie każdej z nich przy pomocy autorskiego podręcznika, w którym znajdują się między innymi zadania do samodzielnego wykonania. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy posiadają wiedzę oraz umiejętności pozwalające im w pełni wykorzystać funkcjonalności dostępne w modułach Primavera Professional i Web Access.

Profil Uczestników

Szkolenie skierowane jest członków zespołów projektowych, kierowników projektów oraz menadżerów wszystkich szczebli zarzadzania.

Zakres

Szkolenie podstawowe pokrywa omówienie wszystkich funkcjonalności systemu oraz przetestowanie każdej funkcji przy pomocy zadań dostępnych w podręczniku.

Wyślij zapytanie

Most Recent Projects
Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt