Szkolenie

Podstawy Zarządzania Projektami

Czas trwania

2 dni

(16 godzin)

Rodzaj dydaktyczny

Szkolenie z przykładami w systemie informatycznym wybranym przez Klienta:

Primavera
Asta Powerproject
MS Project
TILOS
CostOS

Personal Development Units

14 PDU

Język

Polski
Angielski

Cele

Nabycie umiejętności niezbędnych do efektywnego partycypowania w projekcie.

Zapoznanie uczestników z najważniejszymi pojęciami z obszaru zarządzania projektami, znaczeniem realizacji projektów w działaniu przedsiębiorstwa oraz technikami i sposobami zarządzania projektami.

Profil Uczestników

Członkowie zespołów projektowych, menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania, kierownicy projektów.

Zakres

Pierwsze kroki zarządzania projektami
Definicje projektów
Główne rodzaje projektów
Rodzaje prac w projekcie
Od celu biznesowego do prac projektu
Definiowanie projektu
Priorytetowanie wymagań
Określenie produktów i ograniczeń projektu
Tworzenie harmonogramu
Ścieżka krytyczna

Ile to kosztuje?
Co będziemy z tego mieli?
Co musi znaleźć się w budżecie
Realizacja budżetu
Środowisko realizacji projektu
Kierownik projektu, sponsor, zespół
Czego boimy się w projekcie?
Rodzaje ryzyk
Podstawy analizy ryzyka
Co trzeba wiedzieć o projekcie?

Komunikacja i znaczenie informacji
Techniki zarządzania informacjami
Jakość w projekcie
Wybrane podejścia do zarządzania jakością
Realizacja projektu
Zmiany w projekcie, a produkty
Zarządzanie konfiguracją
Kończenie projektu
Dobre praktyki zakończenia projektu

Wyślij zapytanie

Most Recent Projects
Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt