Szkolenie

Techniki Planowania i Harmonogramowania

Czas trwania

2 dni

(16 godzin)

Rodzaj dydaktyczny

Szkolenie z przykładami w systemie informatycznym wybranym przez Klienta:

Primavera
Asta Powerproject
MS Project
TILOS
CostOS

Personal Development Units

14 PDU

Język

Polski
Angielski

Cele

Nabycie umiejętności skutecznego zaplanowania projektu oraz późniejszej jego efektywnej realizacji i kontroli.

Zapoznanie uczestników z technikami planowania i harmonogramowania projektów.

Profil Uczestników

Specjaliści planowania, osoby odpowiedzialne za harmonogramowanie, członkowie zespołów projektowych, menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania, kierownicy projektów.

Zakres

Cykl życia projektu

Jesteś gotowy rozpocząć projekt?
Używanie i tworzenie Struktury Podziału Pracy lub Struktury Podziału Produktu
Definiowanie typu czynności oraz elementów
Trzy punktowa estymacja dla czasu trwania czynności oraz kosztu
Analiza technik harmonogramowania

Metoda następstwa produktów (PDM) i diagram przepływów sieciowych
Jak stworzyć efektywne relacje między czynnościami
Harmonogramowanie z wykorzystaniem metody ścieżki krytycznej oraz technika PERT
Przypisywanie ograniczeń dla dat rozpoczęcia oraz zakończenia czynności
Planowanie vs wykonanie, plany bazowe projektu
Jak porównać projekty

Zintegrowane zarządzanie harmonogramem wraz z zasobami
Procedura uaktualniania harmonogramu
Wykonanie i kontrola harmonogramu
Metoda łańcucha krytycznego
Wybór odpowiednich narzędzi do prowadzenia projektu
Jak stworzyć metodykę harmonogramowania

Wyślij zapytanie

Most Recent Projects
Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt