Szkolenie

Zarządzanie Ryzykiem

Czas trwania

2 dni

(16 godzin)

Rodzaj dydaktyczny

Szkolenie z przykładami w systemie informatycznym wybranym przez Klienta:

Primavera
Asta Powerproject
MS Project
TILOS
CostOS

Personal Development Units

14 PDU

Język

Polski
Angielski

Cele

Nabycie umiejętności skutecznego analizowania problemów oraz ryzyka w projektach.

Zapoznanie uczestników z metodyką zarządzania ryzykiem oraz poszczególnymi technikami analizy ryzyka.

Profil Uczestników

Analitycy, członkowie zespołów projektowych, menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania, kierownicy projektów, szefowie zespołów.

Zakres

Podstawy zarządzania ryzykiem
Czym jest zarządzanie ryzykiem w projekcie (PRM)?
Terminologia oraz definicje PRM
Bariery i korzyści
Metodyki zarządzania ryzykiem

Zastosuj standardową metodykę zarządzania ryzykiem
Relacje pomiędzy niepewnością, zagrożeniem i szansą
Analiza ryzyka
Analiza drzewa decyzyjnego
Symulacja Monte Carlo

Identyfikacja ryzyka
Jakościowa oraz ilościowa analiza ryzyka
Techniki analizy ryzyka
Planowanie reakcji na ryzyko
Monitorowanie i kontrola ryzyka

Wyślij zapytanie

Most Recent Projects
Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt