Szkolenie
Zarządzanie zespołem projektowym

Czas trwania

2 dni

(16 godzin)

Rodzaj dydaktyczny

Szkolenie z przykładami w systemie informatycznym wybranym przez Klienta:

Primavera
Asta Powerproject
MS Project
TILOS
CostOS

Personal Development Units

14 PDU

Język

Polski
Angielski

CELE

Podniesienie świadomości i odpowiedzialności osób decyzyjnych za prawidłowe zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie, skutkujące efektywniejszą realizacją przedsięwzięć oraz szybszym rozwojem organizacji.

Zapoznanie uczestników z najważniejszymi pojęciami z obszaru zarządzania projektami, znaczeniem realizacji projektów w działaniu przedsiębiorstwa oraz technikami i sposobami zarządzania projektami.

Profil Uczestników

Kierownicy projektów, menadżerowie zasobów, kierownicy programów i portfeli oraz ta kadra menadżerska, która zarządza zespołami projektowymi w ramach prowadzonych przedsięwzięć.

Zakres

 • Otoczenie zespołu projektowego
 • Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, a struktura organizacyjna projektu i zespołu projektowego
 • Struktura organizacyjna projektu – przekrój przez światowe standardy zarządzania projektami (PMI, IPMA, PRINCE2)
 • Role, uprawnienia i obowiązki wynikające ze struktury projektowej
 • Kierownik Projektu, Menadżer, Lider: uprawnienia, cechy osobowe, wymagane umiejętności
 • Błędy popełniane przez Kierowników Projektów
 • Idealny Kierownik Projektu
 • Zespół projektowy:
  • zasady skuteczności zespołu projektowego
  • struktury zespołu projektowego
  • jakie cechy powinni posiadać członkowie zespołu projektowego
  • kwalifikowanie i rekrutowanie osób do zespołu projektowego
 • Procedury wykorzystywane w projekcie
 • Sposoby delegowania zadań, uprawnień i odpowiedzialności
 • Zastosowanie teorii typów psychologicznych w zarządzaniu projektem
 • Typy osobowości
 • Kierowanie zespołem projektowym
 • Fazy cyklu życia zespołu
 • Komunikacja w projekcie
 • Budowanie synergii zespołu
 • Kształtowanie zespołu, a rola Kierownika Projektu
 • Przywództwo i zarządzanie
 • Sposoby wpływu na wydajność zespołu
 • Budowanie komunikacji
 • Tożsamość zespołu
 • Motywowanie
 • Prowadzenie spotkań
 • Konflikty i sposoby ich rozwiązywania
 • Negocjacje
 • Rozwój pracownika – szkolenie i coaching
 • Fluktuacja i trójkąt stabilności zespołu projektowego
 • Zarządzanie wiedzą w projekcie
 • Rozwiązywanie zespołu projektowego
 • Zarządzanie wiedzą w ramach zamykania projektu
 • Uwolnienie członków zespołu projektowego, a przyszły rozwój organizacji
 • Stosowanie narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie zespołem projektowym

Wyślij zapytanie

Most Recent Projects
Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt