Oracle Primavera

Plan and Execute the Right Projects – Easily and Affordably

Primavera Enterprise Project Portfolio Management Solutions

Potężne narzędzie do zarządzania projektami

Czym jest Oracle Primavera P6?

Oracle Primavera P6 jest skalowalnym, wydajnym i konfigurowalnym systemem klasy Enterprise Project Portfolio Management, wspomagającym planowanie i nadzorowanie projektów, programów i portfeli projektów w zakresie wszystkich istotnych parametrów m.in.: czasu, kosztów, zasobów, ryzyka i jakości.

Jako zintegrowane rozwiązanie doskonale wspiera środowiska równoczesnego zarządzania wieloma projektami przez wielu użytkowników. Obejmuje pełny cykl zarządzania projektami z uwzględnieniem wszystkich szczebli kadry zarządczej i wykonawczej, oferując organizacji ułatwiający podejmowanie decyzji przegląd stanu realizacji projektów. System udostępnia informacje w czasie rzeczywistym przez interfejs WEB dla kierownictwa wyższego szczebla, kierowników programów, kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych i umożliwia automatyzację procesów biznesowych poprzez integrację z narzędziami workflow. Członkowie zespołów projektowych mogą aktualizować dane projektowe na wiele sposobów m.in. poprzez aplikację na urządzenia mobilne, drogą mailową a także interfejs WEB.

Oracle Primavera od ponad 25 lat jest światowym liderem wśród rozwiązań dedykowanych zarządzaniu projektami. Stosowana jest w organizacjach różnego typu, w wielu dziedzinach gospodarki, takich jak: budownictwo, energetyka, przemysł maszynowy, usługi finansowe, lotnictwo, IT, sektor publiczny i inne.

Poprzez interaktywne wykresy GANTTA planiści i kierownicy projektów mogą wspólnie pracować na współdzielonych harmonogramach projektów. System wspomaga zarówno niskopoziomowy (zadania, pakiety prac) jak i wysokopoziomowy (projekty, elementy WBS) mechanizm przydziału zasobów, przez co ułatwia kierownikom projektów i kierownikom zasobów właściwy dobór zespołu a przez to optymalne jego wykorzystanie.

Primavera ułatwia kierownikom projektów, jak i członkom zespołów realizację poszczególnych obowiązków, takich jak:

planowanie i tworzenie harmonogramów

 • harmonogramy oparte m.in. o metodę ścieżki krytycznej umożliwiają obserwowanie pojawiających się zmian
 • scalanie planów w spójne programy umożliwiające analizę porównawczą
 • hierarchiczne uporządkowanie projektów
 • możliwość tworzenia i analizowania relacji zachodzących między projektami

Analiza i raportowanie

 • zindywidualizowany, dedykowany każdemu pracownikowi dostęp do informacji
 • baza wzorców raportów z możliwością dostosowania ich do potrzeb i struktury organizacji
 • wielorakie wskaźniki pozwalają dokonać oceny stanu przedsiębiorstwa i jego poszczególnych jednostek organizacyjnych

zarządzanie zasobami

 • analizy dostępnych zasobów na podstawie poziomów kompetencji i możliwość ich wcześniejszej rezerwacji
 • wykresy ułatwiające elastyczną alokację zasobów, również w oparciu o rolę
 • usprawnienie współdziałania członków zespołu

zarządzanie standardami realizacji projektu

 • projektowe podejście do każdego działania
 • tworzenie biblioteki najlepszych praktyk i procesów
 • wdrażanie i rozwijanie sprawdzonych metod działania

zarządzanie ryzykiem

 • tworzenie alternatywnych scenariuszy rozwiązania problemu
 • system wczesnego ostrzegania umożliwia podjęcie decyzji równoważącej czynnik kosztów, czasu i jakości wykonywanego projektu
 • definiowanie ryzyka projektu

zarządzanie kosztami

 • kompleksowe zarządzane kosztami
 • funkcja obliczania wartości wypracowanej
 • funkcja obliczania wskaźnika ROI
 • planowanie budżetu i bieżący nadzór jego wykonania

zarządzanie zakresem obowiązków poszczególnych pracowników i stanowisk pracy

 • jasny system wymagań przyporządkowany każdemu stanowisku pracy
 • systematyczne raportowanie postępów pracy wykonywanej przez pracownika

elastyczne zarządzanie portfelami projektów

 • tworzenie portfeli projektów
 • współdziałanie portfeli projektów i ich wzajemne przenikanie się w oparciu o indywidualnie określone kryteria
 • możliwość określenia priorytetów

Skalowalność

System Oracle Primavera P6 jako jedne z niewielu rozwiązań może operować na potężnych zbiorach danych z wielu projektów. System od początku istnienia zbudowany jest w oparciu o bazę danych, przez co zapewnia niespotykaną wydajność i płynność pracy, nawet dla potężnych portfeli i projektów z setkami tysięcy czynności.
W wersji Enterprise, ze scentralizowaną aplikacją serwerową, udostępnia ogromną ilość danych, na której pracować może wiele osób współdzieląc te same projekty w czasie rzeczywistym. Z drugiej strony, możliwe są również instalacje jednoużytkownikowe, lub jednoprojektowe, gdzie pojedynczy użytkownik może zarządzać pojedynczym projektem wedle własnych potrzeb.

Elastyczność

Primavera – potęga rodziny rozwiązań. Istnieje możliwość rozszerzenia konkretnych obszarów funkcjonalnych w ramach zintegrowanej rodziny rozwiązań Oracle Primavera, jak np. Unifier, Risk Analysis, Analitics, czy Crystal Ball.

Poziomy zarządcze

Jako narzędzie klasy Enterprise Oracle Primavera P6 zapewnia wieloużytkownikowość, pozwalającą na personalizację wg. potrzeb różnych poziomów i rodzajów zarządczych w organizacji. Dzięki rozbudowanemu mechanizmowi uprawnień, administrator systemu może precyzyjnie dostosować zbiór praw adekwatnych do zakresu obowiązków i obszarów pracy konkretnego użytkownika. W efekcie zapewnia to użytkownikom odpowiedni zestaw funkcjonalności w dopasowanym interfejsie.
Ponadto, można tworzyć szablony z pre-definiowanym zbiorem uprawnień i przypisywać je konkretnym użytkownikom.

Web Access

Pełne wsparcie dla rozbudowanej kadry zarządczej, poprzez zapewnienie wielu rodzajów portletów i dashboardów automatycznie informujących o konkretnych aspektach biznesowych.

Co mówią użytkownicy o Oracle Primavera?

 • "Primavera jest najlepszym narzędziem na rynku, koordynującym zarządzanie projektami i centralizującym nasze planowanie zasobów i projektów. Jest to niezbędne podczas standaryzowania metod rozwoju i nadawaniu spójności naszym procesom. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, co udało się nam do tej pory osiągnąć wraz z Primaverą."

  Julie Shebat Dyrektor Enterprise Project Office Tools w AOL
 • "Primavera to jedyne narzędzie dostarczające nam wszelkich niezbędnych nam funkcji. Największą korzyścią były oszczędności w budżecie. Nie zeszlibyśmy z 270 milionów dolarów na 94 miliony dolarów w osiemnaście miesięcy, gdybyśmy nie zrozumieli, jakie jest obciążenie naszego projektu i gdzie znajdują się nasze zasoby."

  Chris W. Morris Senior Manager, Project Management Office w Agere Systems

Najważniejsze korzyści z zastosowania Oracie Primavera P6:

Usprawnienie

 • Zakresu współpracy pomiędzy zespołami projektowymi a interesariuszami projektów.
 • Możliwości śledzenia wiarygodnego stanu realizacji projektów i monitorowania odchyleń od planu:
  • Wsparcie procesu równoważenia portfela projektów zgodnie z celami strategicznymi przedsiębiorstwa.
  • Szybsza identyfikacja i automatyczna komunikacja zagrożeń związanych z realizacją projektów.
 • Jakości produktów wykonanych w ramach projektów
 • Trafności podejmowanych decyzji dotyczących uruchamiania projektów na podstawie analizy zgromadzonych danych i dostarczenie:
  • Wiedzy o całym procesie aby poprawić jakość podejmowanych decyzji.
  • Szerokiego zestawu aktualnych informacji o wszystkich projektach, umożliwiając głębokie ich zrozumienie i proaktywne podejmowanie decyzji.

Podniesienie efektywności

 • Redukcji ryzyka przekroczenia budżetu i czasu trwania projektu.
 • Zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych analiz matematycznych.
 • Rozpoczęcia pracy dzięki intuicyjnemu interfejsowi umożliwiającemu łatwe rozpoczęcie pracy każdemu użytkownikowi.
 • Kontroli ponoszonych kosztów oraz śledzenie postępu prac.
 • Prezentowania danych w formie graficznej na każdym poziomie zarządczym.
 • Procesów PPM do celów i wedle strategii przedsiębiorstwa poprzez automatyzację procesów biznesowych.
 • Raportowania – przekrojowe oraz wyczerpujące informacje dotyczące planowania oraz realizacji dowolnych portfeli projektów.

Integracja i wsparcie

 • Dla procesu standaryzacji procedur zarządzania portfelem projektów.
 • Wszystkich najważniejszych systemów w organizacji.
 • Zarządzania czasem, kosztami oraz zasobami w jednym prostym widoku.
 • Środowiska pracy dla członka zespołu projektowego, kierownika projektów, PMO, kierownika portfela lub programu.
 • Centralnego Repozytorium informacji o wszystkich projektach realizowanych w organizacji.
 • Udostępnionych standardowych szablonów projektów i raportów aby zapewnić spójne wskaźniki wydajnościowe i prognostyczne.

Optymalizacja

 • Wykorzystania zasobów, maksymalizacja ROI.
 • Szacowania kosztów realizacji projektów.
 • Planowania czasu pracy menedżerów i zespołów projektowych.

Umów się na prezentację

Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt