Transforming the Way the World Works

Planowanie Liniowych Projektów Budowlanych

Czym jest Trimble TILOS?

Tworzenie projektów liniowych z wykorzystaniem tradycyjnego oprogramowania do zarządzania projektami jest bardzo często uciążliwe i nieprecyzyjne. Trimble® TILOS umożliwia alternatywny sposób tworzenia planów projektów linearnych poprzez integrację różnych widoków projektu z obszarem harmonogramowania, co tworzy rozwiązanie w naturalny sposób zarządzające projektami: kolei, dróg, rurociągów, tuneli i linii wysokiego napięcia. Trimble TILOS łączy czas i lokację umożliwiając w ten sposób prostsze i wygodniejsze tworzenie dokładnych planów oraz ich aktualizacje wraz z pojawiającymi się zmianami w trakcie trwania projektu.

5 powodów by zacząć używać TILOS

Harmonogramowanie Liniowe

Efektywnie planuj liniowe projekty budowlane przy wykorzystaniu wykresu czas-dystans i harmonogramowania liniowego. Twórz zoptymalizowane i rzetelne harmonogramy. Komunikuj się efektywnie w swoim projekcie.

Profesjonalne Prezentacje

Prezentuj wysokiej jakości plany, które potwierdzą Twoje umiejętności oraz uwiarygodnią dostarczane wyniki. Wizualizuj cały projekt w jednym miejscu, aby zarówno zespół jak i interesariusze mogli z łatwością zrozumieć plan.

Zintegrowane rozwiązanie do planowania projektów

Ty planujesz, korzystając z dedykowanych dla danej branży funkcjonalności a TILOS oblicza terminy końcowe i całkowity czas trwania, w ramach jednego i zintegrowanego systemu planowania.

Otwarta wymiana danych

Wymieniaj dane z innymi programami do zarządzania projektami takimi jak Primavera P6, Microsoft Project czy Asta Powerproject. Importuj dane z placu budowy, takie jak transport ziemi, poziomy terenu czy mapa placu budowy. Dodaj dane z ilościami, sprzętem i kosztami z arkusza zadań.

Efektywny kosztowo

Benefity osiągane dzięki TILOS szybko przekraczają jego koszty. Redukcja czasu planowania z przejrzystym harmonogramem powoduje, że cały projekt realizowany jest sprawnie i bez zakłóceń oraz pomaga uniknąć kolizji czy przestoju maszyn.

Już od następnego projektu planowanie może być szybsze i łatwiejsze z Trimble TILOS:

Łącz czas i lokacje w celu intuicyjnego i precyzyjnego planowania. Zilustruj miejsce, kierunek pracy oraz produktywność.
Optymalizuj harmonogram, aby uniknąć kolizji oraz zaoszczędzić czas i pieniądze.
Integruj dane przestrzenne takie jak CAD czy transport mas ziemnych (mass haul) z funkcjonalnościami zarządzania projektami.
Twórz profesjonalne prezentacje planów projektów.
Wymieniaj dane z innymi programami do zarządzania projektami.

Ścieżka krytyczna

Twórz logiczne połączenia pomiędzy zadaniami i zaktualizuj plan, by zidentyfikować ścieżkę krytyczną oraz daty zakończenia projektu.

What if

Przeprowadzaj symulacje alternatywnych sekwencji realizacji projektu poprzez zmianę czasu pracy i lokalizacji operacji, w celu sprawnego doboru najbardziej optymalnego scenariusza.

Wyliczenia na podstawie produktywności

Rysuj i dokonuj kalkulacji na zadaniach w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące produktywności, a wszystko to w graficznej prezentacji.

Wykrywanie kolizji

Natychmiastowo identyfikuj kolizje zarówno w krótkich jak i długich projektach.

Wszystko gotowe

Sprawnie rozpocznij planowanie projektu dzięki dostosowanym do danej branży szablonom, które zawierają zdefiniowane typy zadań, produktywności, indywidualny czas operacyjny i konfigurację maszyn.

W dwóch wymiarach

Zaaranżuj przestrzeń i koordynuj proces budowy z pomocą harmonogramowania w 2D.

Zaawansowane i intuicyjne harmonogramowanie oszczędza Twój czas i pieniądze

Komunikacja – Efektywne planowanie

Zaprezentuj cały projekt w jednym diagramie, wraz z wykresami i mapami.
Wygrywaj więcej kontraktów, planuj efektywniej oraz wykazuj opóźnienia przyczynowo-skutkowe.
Upewnij się, że wszyscy otrzymają właściwe informacje we właściwym czasie.
Łatwo odczytuj status oraz stopień realizacji projektu.

Łatwy w obsłudze interfejs ze wspólnymi elementami z CAD.

Elastyczne widoki

Kreuj różne widoki tego samego harmonogramu – z różnym poziomem szczegółowości lub różnymi kategoriami informacji (czas lub dystans).

UTRZYMUJ PORZĄDEK

Uchwyć pełen obraz prac ziemnych, dróg, torów, rurociągów, tuneli i inżynieryjnych procesów konstrukcyjnych.

MAPA PLACU BUDOWY I LOKACJI

Wesprzyj swój harmonogram planem z placu budowy, aby łatwo zilustrować miejsce wykonywania prac.

SZABLONY ZADAŃ

Sprawnie rozpocznij planowanie dzięki dostosowanym do danej branży szablonom, które zawierają predefiniowany, rozpoznawalny wygląd, produktywność, indywidualny czas operacyjny i konfiguracje maszyn.

OBLICZANIE CZASU TRWANIA ZADAŃ

Ustaw poziom produktywności zadań, aby wyliczyć czas trwania harmonogramu w zależności od ilości pracy lub długości zadań.

DODAWAJ DIAGRAMY

Podnieś jakość swojej pracy poprzez ilustrowanie nakładu pracy, wykorzystanie zasobów i kosztów w diagramach.

Poznaj dokładniej
TRIMBLE TILOS

Skalowane wykresy lokacji

 • Wykorzystaj zaawansowane narzędzia rysownicze do wstawiania symboli i obiektów w oparciu o koordynaty
 • Korzystaj z biblioteki symboli, aby łatwo przygotować diagram
 • Importuj istniejące diagramy bezpośrednio do wykresu i automatycznie dopasuj ich rozmiar

Jeden wykres posiada wszystko czego potrzebujesz:

 • Podziel wykres na wiele sekcji, aby wyświetlać więcej informacji
 • W przejrzysty sposób prezentuj różne etapy projektu
 • Dołączaj szczegółowe rysunki i plany placu budowy
 • Analizuj wykorzystanie zasobów (maszyny, ludzie i materiały)

Dane i diagramy transportu mas ziemnych

 • Twórz różne typy materiałów takie jak wydobyty, wypełniający i wywieziony
 • Wpisuj lub importuj różne lokacje i ilości wydobywania/wypełniania
 • Określaj gdzie wydobywany materiał ma posłużyć jako wypełnienie
 • Twórz zadania w oparciu o ilość i produktywność dla każdego wydobycia/wypełniania, aby szybko stworzyć harmonogram
 • Wyświetlaj wykresy zużycia oparte o czas lub dystans

Planowanie zasobów i kosztów

 • Zmniejsz ryzyko poprzez integrację kosztów, danych ilościowych i planowania wydajności
 • Obliczaj czas trwania zadania na podstawie prędkości pracy maszyn i ich ilości
 • Kalkuluj zużycie zasobów wykorzystując ilości lub czas opierając się na elastycznych modelach obliczeniowych
 • Twórz wykresy ilościowe i kosztowe, aby zobrazować okresowe i całościowe zapotrzebowanie na zasoby, przez cały czas trwania projektu
 • Porównuj koszty i zyski, aby zilustrować bilans projektu
 • Porównuj wartości z planem bazowym lub korzystaj z profili projektu
 • Obliczaj koszty w oparciu o wykorzystanie zasobów

Śledzenie postępu

 • Aktualizuj regularnie projekty i stale monitoruj postęp względem planu
 • Zdefiniuj datę raportowania, aby określić postęp zadań
 • Nakładaj postęp na zadania nie tylko na podstawie upływu czasu ale również miejsca, w którym są realizowane. Wpisuj osiągnięty dystans, osiągniętą ilość lub zrealizowany procent
 • Porównuj projekt z planem bazowym, aby natychmiast wykryć różnice i przeciwdziałać im w czasie rzeczywistym
 • Aktualizuj status projektu i obliczaj nowe deadline’y zgodnie z datą raportowania
 • Korzystaj z metody wartości wypracowanej (earned value) dla zadań i pod-projektów
 • Importuj i eksportuj postęp i aktualne dane poprzez arkusze kalkulacyjne
 • Wyświetl postęp odległości w formie wykresu odległościowego Gantta

Personalizowanie widoków

 • Definiuj projekt, skalę, plan budowy oraz zakres wykresów a następnie wykorzystaj je do tworzenia różnych widoków
 • Ustaw orientację osi oraz kierunek prac, indywidualnie dla każdej komórki
 • Integruj diagramy Gantta, czasu i lokacji, kosztów i zasobów oraz informacji przestrzennych do jednego kompletnego wykresu

Współpracujące systemy

Wymiana danych z:

 • Business Center – HCE by Trimble
 • Tekla Civil
 • Oracle® Primavera® P6
 • Microsoft® Office Project
 • Asta Powerproject®
 • Programy kalkulacyjne

Co mówią użytkownicy o TILOS?

 • “TILOS jest używany do koordynacji i wizualizacji projektów budowlanych w fazie pierwszej projektu HS2. Importujemy dane z P6 w 5 regionach geograficznych pomiędzy Londynem, Euston i Birmingham wraz z systemem kolejowym i łączymy to w jeden plan w TILOS. Taki plan jest postrzegany jako bardzo efektywny sposób zintegrowania tak szerokiego zakresu prac.”

  Vernon Pilcher Planista budowlany
 • “TILOS zmienił podejście naszych inżynierów do harmonogramowania projektów. Narzędzie, na które do tej pory nie mieli czasu, stało się nieodłącznym elementem ich pracy.”

  James Lyon HDR Inc. USA
 • “Świetne oprogramowanie z wieloma przydatnymi zastosowaniami w pracy.”

  Stuart Shortland Parsons Brinkeroff Ltd, UK

Trimble:
Transforming the Way the World Works

Trimble zapewnia narzędzia i wsparcie, by pozwolić Ci zintegrować planowanie, projektowanie, pozycjonowanie placu budowy, kontrolę maszyn i zarządzanie aktywami poprzez cykl życia projektu budowlanego w celu uzyskania większej wydajności i zysków. Skontaktuj się z DAT Computer Concepts już dziś, aby odkryć jak proste jest wdrożenie technologii, które wprowadza znaczące ulepszenia w przebiegu projektu, zwiększa produktywność, poprawia precyzję i obniża koszty operacyjne.

Umów się na prezentację

Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt