TILOS Quick Jump Start Program

Czas trwania

5 dni

(40 godzin)

Rodzaj dydaktyczny

Ćwiczenia w systemie

Ćwiczenia manualne

 Podręcznik

Personal Development Units

35 PDU

Język

Polski
Angielski

Opis szkolenia

Chciałbyś zamówić dla swojego zespołu szkolenie TILOS Jumpstart, które odbywa się na miejscu – u klienta? Szkolenie zostało zaprojektowane tak, aby przebiegło płynnie, spełniając oczekiwania I dawało Twojemu zespołowi pełną wiedzę, kompetencje oraz umiejętności do planowania i zarządzania projektami.

Szkolenie TILOS Jumpstart jest kombinacją 3 komponentów: szkolenia podstawowego (2 dni), szkolenia zaawansowanego (1 dzień) oraz 2 dni konsultacji oraz wsparcia zdalnego (3x2h webinarów). Wszystko to, aby zmaksymalizować efektywność treningu i dostarczyć wartość dla Twojej firmy, poprzez pracę na realnych projektach lub na wybranych przez Ciebie przykładach projektów.

W części konsultacyjnej (post-treningowej) konsultant pomaga użytkownikom zaaplikować nabytą wiedzę. Uczestnicy wraz z konsultantem pracują na realnych projektach lub przykładach z danej dziedziny/branży.

Cele

Szkolenie Jumpstart jest zorientowane na dostarczenie rezultatów poprzez zaangażowanie, gdzie uczestnicy korzystają z nabytej wiedzy do rozwiązywania prawdziwych problemów. Jesteśmy w stanie dostarczyć rezultaty poprzez:

Skoncentrowany program – trener skupia się na tematach ważnych dla Twojej organizacji.

Natychmiastowe wzmocnienie – uczestnicy mają natychmiastową możliwość do zastosowania w praktyce umiejętności nabytych podczas treningu.

Osobistą uwagę – małe grupy szkoleniowe (max. 10 osób) zapewniają adekwatną uwagę trenera dla każdego uczestnika.

Szybki start – konsultant konfiguruje środowisko dla treningu z minimalnym wysiłkiem ze strony organizacji.

Profil Uczestników

Szkolenie skierowane jest członków zespołów projektowych, kierowników projektów oraz menadżerów wszystkich szczebli zarzadzania.

Zakres

KROK 1: Trening Standardowy – 2 dni

 • Wprowadzenie do Planowania i Harmonogramowania Liniowego
 • Szybki start z interfejsem użytkownika (GUI)
 • Tworzenie projektów w TILOS / koncepty szablonów projektów
 • Posługiwanie się skalami czasu i dystansu i siatkami
 • Mass Haul (masy ziemne) – analizy i planowanie
 • Wprowadzanie, pozycjonowanie i procesowanie grafik jak np. rysunki itp.
 • Ustawianie profili diagramów i histogramów lokacji
 • Tworzenie i ustawianie wielu kalendarzy – ustawienia zaawansowane
 • Formowanie pod-projektów, SPP (WBS), zadań
 • Łączenie zadań i harmonogramowanie (rescheduling)
 • Modelowanie sposobów obliczania zadań dla szacowania
 • Ustawienia bibliotek i konfiguracja
 • Tworzenie planów bazowych, porównywanie planów aktualnych z zaplanowanymi
 • Zarządzanie linearnym progresem
 • Komentowanie widoku: legendy, logotypy, pola pieczęci
 • Drukowanie diagramów Czas-dystans
 • Wykresy Gantta

Krok 2: Trening zaawansowany 1 dzień

 • Planowanie i kontrola zasobów
 • Planowanie kosztów
 • Wymiana danych: Primavera, Excel, MS Project, Asta Powerproject
 • Tworzenie szablonów projektów
 • Zarządzanie i wykrywanie kolizji
 • Zarządzanie wieloma programami i wykonawcami

Krok 3: Konsultacje – 2 dni

Tworzenie realnych projektów lub przykładów z branży klienta

Krok 4: Post-treningowe wsparcie online – 6h

3x2h wsparcia zdalnego (webinary)

Wyślij zapytanie

Most Recent Projects
Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt