Szkolenie
Zaawansowane Zarządzanie Projektami

Czas trwania

2 dni

(16 godzin)

Rodzaj dydaktyczny

Szkolenie z przykładami w systemie informatycznym wybranym przez Klienta:

Primavera
Asta Powerproject
MS Project
TILOS
CostOS

Personal Development Units

14 PDU

Język

Polski
Angielski

Wprowadzenie

Ten dwudniowy kurs został przygotowany tak, aby dostarczyć naszym klientom gruntownej wiedzy z zakresu prowadzenia projektów.
Kładziemy duży nacisk na aspekty praktyczne.

Uczestnicy szkolenia (jako grupa) mają możliwość dostosowania szkolenia do swoich potrzeb, poprzez wybór odpowiednich obszarów wiedzy z dostępnej puli (Plug-in).
Pozwoli to na bardziej precyzyjne zaspokojenie indywidualnych potrzeb organizacji i ich pracowników.

Cel ogólny

Podniesienie poziomu wiedzy i doświadczenia osób odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięć w organizacjach.

Cele szkolenia

Poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat zarządzania projektami.
Nabycie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami adaptacyjnymi.
Zdobycie wiedzy w zakresie korzystania z nowoczesnych technik zarządzania we wszystkich fazach cyklu życia projektu.

Uczestnik przećwiczy praktyczne wykorzystanie najnowszych metod zarządzania w projektach.
Pogłębienie świadomości istnienia zaawansowanych modeli projektów (np. model adaptacyjny).

Profil Uczestników

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla kierowników projektów, kierowników zespołu, kierowników programów i portfeli oraz tych wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami.

Wymagana jest podstawowa wiedza na temat zarządzania przedsięwzięciami.

Zakres

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z obszarem Primary, który omawiany jest na każdym szkoleniu.

Dodatkowo przed każdym szkoleniem ustalane są cztery dodatkowe obszary wiedzy z zakresu Plug-in, które również będą omawiane podczas szkolenia.

Obszar Primary

Sposoby oceny finansowej realizacji projektu – Omówienie metod statycznych i dynamicznych ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej popularnej metody NPV i IRR.

Definiowanie projektu w metodzie tradycyjnej i adaptacyjnej – Przypomnienie wiadomości o tradycyjnym modelu zarządzania projektami. Wprowadzenie do metody adaptacyjnej.

Zarządzanie jakością w projektach – Omówienie procesu zarządzania jakością ze wskazaniem różnic pomiędzy podejściem PMI oraz Prince2.

Struktury organizacyjne – Omówienie struktur organizacyjnych, począwszy od struktury organizacyjnej firmy i jej wpływu na realizacje projektu, poprzez strukturę projektu, skończywszy na strukturze samego zespołu projektowego.

Tworzeniu harmonogramu – Przedstawienie tradycyjnego podejścia do planowania (PMI oraz Prince2). Omówienie sposobu wyznaczania i własności ścieżki krytycznej, traktowanej jako wstęp do metody Łańcucha Krytycznego.

Zarządzanie kosztami – Omówienie sposobów budżetowania kosztów oraz wykorzystywanych metod (Bottom up, Top down, modelowanie parametryczne, ocena ekspercka). Sposoby na sprawne kontrolowanie kosztów projektu.

Zarządzanie zmianą – Przedstawienie procesu zarządzania zmianą wraz z praktycznym podejściem.

Zamykanie projektu – Kapitalizacja doświadczeń oraz przegląd poprojektowy. Jak zarządzać zespołem na etapie zamknięcia.

Obszar Plug-in

Zarządzanie ryzykiem – Omówienie cyklu zarządzania ryzykiem. Przedstawienie modeli PMI oraz Prince2 zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie łańcuchem krytycznym – Zwrócenie uwagi na zalety podejścia do realizacji projektu opartego o łańcuch krytyczny. Omówienie zalet takiego podejścia przy pracy wieloprojektowej.

Zarządzanie komunikacją – Wskazanie na potrzebę zarządzania zarówno komunikacją międzyludzką jak i dokumentowaniem prac, czy raportowaniem.

Budowa PMO – Przedstawienie zalet Biura Zarządzania Projektami oraz jego roli w organizacji.

Zarządzanie umowami – W jaki sposób radzić sobie z umowami w trakcie realizacji projektu.

Earned Value – Omówienie metody, zwrócenie szczególnej uwagi na tradycyjne podejście do kontroli realizacji projektu.

Zarządzanie konfiguracją/dokumentacją – Zarządzanie konfiguracją a zarządzanie dokumentacją. Role członków zespołu projektowego i ich obowiązki.

Metoda adaptacyjna SCRUM – Powiązania pomiędzy metodyką APF oraz SCRUM. Odwołania na poszczególnych etapach.

Wyślij zapytanie

Most Recent Projects
Contact Us

Send us a massage

Not readable? Change text. captcha txt